Przejdź do treści

Początek – wyszukiwanie binarne

Witamy na kursie podstaw algorytmiki! Algorytmika to dziedzina wiedzy, która zajmuje się – w szerokim ujęciu – projektowaniem i analizą algorytmów czyli, innymi słowy, efektywnym pisaniem programów. Głównym celem kursu będzie nauczenie Cię, jak planować swoje programy tak, aby działały szybko i radziły sobie z bardzo dużymi danymi wejściowymi. Poznasz podstawowe techniki sortowania i wyszukiwania danych, rekursję, dynamiczne i zachłanne podejście do projektowania algorytmów, podstawowe algorytmy liczbowe i grafowe, a także nauczysz się, co to jest złożoność obliczeniowa algorytmów.

Do każdej lekcji dołączone będą zadania – zachęcamy, byś rozwiązał jak najwięcej z nich, pisząc odpowiednie programy i zgłaszając je na stronie MAIN2. Jeśli jesteś uczniem, możesz na zakończenie otrzymać certyfikat ukończenia kursu wydany przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego i koszulkę. W tym celu powinieneś zarejestrować się na stronie Fundacji Rozwoju Edukacji i później rozwiązać w trakcie kursu co najmniej 60% zadań.

Kurs zaczynamy od jednego z najpopularniejszych i najbardziej potrzebnych algorytmów – wyszukiwania binarnego.

"Za dużo, za mało"

W dość dawnych czasach pewna stacja radiowa organizowała dla słuchaczy zabawę: przygotowywano pewną sumę pieniędzy do wygrania, na antenie ogłaszano jej orientacyjną wielkość (na przykład "do 20 000 zł"), a następnie słuchacze dzwonili do studia. Pierwsza osoba, która podała dokładną sumę ("dwanaście tysięcy sześcset dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt siedem groszy"), wygrywała ją na własność. Po każdym telefonie słuchacza rozlegał się komunikat "ZA DUŻO", jeśli podana została zbyt wielka suma, lub "ZA MAŁO", jeśli zbyt skromna.

Załóżmy, że jesteśmy jedynym dzwoniącym do studia, a suma do rozdania to całkowita liczba między 1 a 1000 złotych. Ile telefonów potrzebujemy, aby zgadnąć właściwą liczbę?

Gdybyśmy byli optymistami, zapytalibyśmy najpierw o 1000 złotych, potem o 999, potem o 998 i tak dalej... problem w tym, że przy stosunkowo rozsądnej i prawdopodobnej sumie 600 złotych wymagałoby to aż 400 telefonów. Uwzględniając koszt rachunku telefonicznego, taka strategia stałaby się całkiem nieopłacalna.

Całkiem możliwe, że trafilibyśmy już w pierwszym, lub w drugim ruchu. Ważną cechą myślenia algorytmicznego jest przygotowywanie się jednak na przypadek najgorszy, zwany zwykle pesymistycznym, choćby nawet był on mało prawdopodobny. Dla naszej strategii najgorszy przypadek nastąpi przy kwocie 1zł i zmusi nas do wykonania aż tysiąca telefonów.

Jak poradzić sobie lepiej? Zastanówmy się, co się stanie, jeśli zaczniemy od strzału w kwotę 500zł. Najprawdopodobniej nie trafimy we właściwą sumę, za to na przykład przy odpowiedzi "ZA DUŻO" wiemy już, że kwota musi mieścić się pomiędzy 1 a 499 złotych, o wszystkich większych liczbach możemy zapomnieć. Z kolei przy odpowiedzi "ZA MAŁO" właściwa kwota będzie na pewno pomiędzy 501 a 1000 złotych.

Strategię tę można powtórzyć: jeśli wynik mieści się w przedziale [500,1000], kolejnym ruchem będzie strzał w środek tego przedziału – kwotę 750 zł. Przykładowa gra (załóżmy, że nie wiedząc o tym, ścigamy nagrodę 600 zł) mogłaby przy tej strategii wyglądać tak:

Strzał Rezultat Wniosek
500 ZA MAŁO Kwota w przedziale [501,1000]
750 ZA DUŻO Kwota w przedziale [501,749]
625 ZA DUŻO Kwota w przedziale [501,624]
562 ZA MAŁO Kwota w przedziale [563,624]
594 ZA MAŁO Kwota w przedziale [595,624]
609 ZA DUŻO Kwota w przedziale [595,608]
601 ZA DUŻO Kwota w przedziale [595,600]
598 ZA MAŁO Kwota w przedziale [599,600]
599 ZA MAŁO Kwota w przedziale [600,600]
600 WYGRANA!

Do właściwej kwoty doszliśmy w dziesięciu telefonach. Przy kwocie 625 zł zgadlibyśmy już w trzeciej próbie. A czy jest możliwe, że wykonalibyśmy dużo więcej pracy? Nie jest! Popatrzmy na przedziały napisane w ostatniej kolumnie. Pierwszy z nich ma długość 500, drugi 249, kolejny 124... każdy następny jest około dwa razy krótszy od poprzedniego i jest tak bez względu na to, jakie otrzymywaliśmy odpowiedzi. Cokolwiek by się zatem nie działo, najpóźniej w dziesiątym kroku długość tego przedziału spadnie do 1, a więc będziemy znali właściwą liczbę.

Algorytm, który szuka zadanej wielkości tą metodą – dzielenia na pół przedziału, w którym może się znajdować – zwany jest wyszukiwaniem binarnym.

Wyszukiwanie binarne w tablicy

Wykorzystajmy wiedzę z gry, aby rozwiązać problem algorytmiczny. Mamy pewien (potencjalnie długi, ale na razie poprzestańmy na 15-elementowym) ciąg liczb, uporządkowany rosnąco:

1 4 5 9 12 18 20 21 27 32 35 48 49 51 54

Ciąg przechowujemy w tablicy tablica[], indeksowanej od 0 do n-1. Naszym zadaniem jest znaleźć pozycję (indeks tablicy), na którym jest liczba 12 – załóżmy na chwilę, że mamy pewność, iż liczba w tablicy na pewno się znajduje. Najprostszym sposobem byłoby sprawdzenie wszystkich elementów tablicy za pomocą prostej pętli. Jak zrobić to tak, aby nie napracować się za bardzo? Identycznie jak w radiowej grze: sprawdźmy najpierw, jaka liczba jest w połowie tablicy (czyli w komórce tablica[7]). W tym wypadku – 21, czyli za dużo, a to znaczy, że 12 na pewno znajduje się pomiędzy tablica[0] a tablica[6]. Wystarczy teraz powtórzyć operację na mniejszym, początkowym fragmencie tablicy – od indeksu 0 do 6. W tym celu sprawdzamy środek tego fragmentu, czyli wartość tablica[3]...

Bardziej formalnie: staramy się znaleźć pewną liczbę x w tablicy tablica[0..n-1], czyli podać taki indeks i, dla którego tablica[i] = x. W tym celu weźmy dwie zmienne początek i koniec, ustawmy początek na 0 i koniec na n-1. Będziemy starać się utrzymywać następujący fakt: element x znajduje się w tablicy pomiędzy indeksami początek i koniec. Patrzymy, co znajduje się dokładnie na środku pomiędzy tymi indeksami – (czyli definiujemy zmienną środek jako średnią początku i końca) jeśli w komórce tablica[środek] jest liczba większa od x, wiemy że trzeba szukać dalej pomiędzy początkiem a środkiem. Jeśli zaś mniejsza od x, szukamy między środkiem a końcem:

int poczatek = 0;
int koniec = n - 1;
bool znalezione = false;
do
{
  srodek = (poczatek + koniec) / 2;
  if (tablica[srodek] == x)        // trafiliśmy w x - nie będziemy już dalej szukać
    znalezione = true;
  else
    if (tablica[srodek] > x)    // skoro na środku jest zbyt duży element
      koniec = srodek - 1;  // to x jest w przedziale [poczatek, srodek-1]
    else              // jeśli zaś na środku element jest zbyt mały
      poczatek = srodek + 1; // to szukamy x w przedziale [srodek+1, koniec]

} while (!znalezione);

Ten kod zadziała jednak tylko przy założeniu, że element x znajduje się w tablicy – po jego zakończeniu, w zmiennej środek. Jak zabezpieczyć się przed sytuacją, w której go nie ma? Można na przykład w ten sposób:

int poczatek = 0;
int koniec = n - 1;
while (poczatek < koniec)
{
  srodek = (poczatek + koniec) / 2;
  if (tablica[srodek] >= x)       // na środku jest element większy lub równy x...
    koniec = srodek;         // zatem x jest w przedziale [poczatek, srodek]
  else                 // wiemy, że na środku jest element mniejszy od x...
    poczatek = srodek + 1;      // zatem x jest w przedziale [srodek+1, koniec]
}

Zauważmy, że w tej wersji nie sprawdzamy za każdym razem, czy nie trafiliśmy w komórkę zawierającą x, zamiast tego zyskując na prostocie i zwięzłości algorytmu. Procedura działa do momentu, aż początek i koniec przybiorą tę samą wartość. Jeśli element x jest w tablicy, musi być dokładnie w komórce tablica[początek]. Jeśli zaś w tym miejscu znajduje się cokolwiek innego niż x, wiemy, że nie było go w tablicy.

Logarytm

Ile iteracji wykona główna pętla algorytmu? Podobnie jak przy grze "za dużo, za mało", za każdym razem długość przedziału [początek, koniec] zmniejsza się dwukrotnie. Na początku wynosi ona \(n\). Dla 4-elementowego przedziału wykonamy zatem dwie iteracje, dla 8-elementowego – 3 iteracje, dla 16-elementowego – 4 iteracje, i tak dalej. Widzimy (i bardzo łatwo jest pokazać), że dla \(n=2^k\) wykonamy dokładnie \(k\) iteracji. Taka liczba \(k\) zwana jest logarytmem dwójkowym z liczby \(n\).

Definiując precyzyjnie, logarytm dwójkowy z dowolnej liczby dodatniej \(a\) to taka liczba \(x\), dla której \(2^x=a\). Oznaczamy ją przez \(\log_2 a\), przy czym często piszemy po prostu \(\log a\). Dla "większości" możliwych argumentów \(a\), nawet całkowitych, liczba \(\log a\) nie jest całkowita, a nawet wymierna (na przykład \(\log 12 = 3,5849\ldots\)). Nam będzie na ogół przydatne jej zaokrąglenie do liczby całkowitej – w szczególności, algorytm wyszukiwania binarnego wykonuje zawsze \(\lceil\log n \rceil\) (sufit z logarytmu z \(n\)) iteracji pętli.

Intuicyjnie, logarytm z liczby \(n\) mówi, ile razy możemy ją podzielić \(n\) przez 2, zanim spadnie poniżej jedności – liczbę 4 możemy podzielić dwa razy, zaś liczbę 32 – pięć razy. Jest to też "mniej więcej" liczba cyfr liczby w zapisie dwójkowym pomniejszona o jeden (na przykład \(26 = (11010)_2\), czyli ma pięć cyfr dwójkowych, podczas gdy logarytm z 26 to około 4,7).

Logarytm jest bardzo wolno rosnącą funkcją – logarytm z 1 000 000 (miliona) to około 20, logarytm z \(10^9\) (miliarda) – około 30. Dlatego algorytmy, które wykonują logarytmiczną liczbę kroków, uważane są za bardzo szybkie. Logarytm będzie pojawiał się na naszym kursie bardzo często, dlatego warto zapamiętać i dobrze zrozumieć to pojęcie.

Trochę kwestii technicznych

Co się stanie, jeśli w tablicy jest więcej niż jedno wystąpienie poszukiwanego elementu x? Nasza funkcja zawsze znajdzie wtedy indeks pierwszego wystąpienia. Istotnie, zauważmy, że owo pierwsze wystąpienie zawsze jest pomiędzy indeksami początek a koniec. Jeśli strzał (wskaźnik środek) trafi w jedną z komórek zawierających x, będziemy kontynuować wyszukiwanie w pierwszej połowie tablicy, być może tracąc część ostatnich wystąpień x, ale trzymając pierwsze wystąpienie w przeszukiwanym obszarze.

Jak zmodyfikować procedurę tak, aby znajdowała ostatnie wystąpienie x? Wystarczy zapewnić, aby w razie trafienia dokładnie x kontynuować wyszukiwanie w prawej połowie tablicy. Trzeba jednak bardzo uważać, łatwo bowiem o następujący (błędny!) kod:

int poczatek = 0;
int koniec = n - 1;
while (poczatek < koniec)
{
  srodek = (poczatek + koniec) / 2;
  if (tablica[srodek] <= x)
    poczatek = srodek;
  else
    koniec = srodek - 1;
}

Na pierwszy rzut oka wszystko jest dobrze – jeśli na środku znajduje się element x lub mniejszy, szukamy w przedziale [środek, koniec], jeśli większy – [początek, środek-1]. Zobaczmy jednak, co się stanie, kiedy pozostaną nam już tylko dwa elementy do przeszukania (czyli koniec = początek+1), a pierwszym z nich będzie x. Wtedy środek, na skutek zaokrąglenia, ma tę samą wartość, co początek. Zatem instrukcja początek = środek nic nie zmieni, a algorytm po prostu zapętli się.

Zobaczmy, dlaczego poprzednia wersja algorytmu była wolna od tego problemu: otóż ze z względu na zaokrąglenie dzielenia przez 2 w dół, środek czasem jest równy początkowi, nigdy jednak końcowi. Można zatem bezpiecznie przejść do przedziału [początek, środek], albo [środek+1, koniec], gdyż muszą one być mniejsze od przedziału [początek, koniec], ale nie można bezpiecznie przechodzić do przedziału [środek, koniec]. Aby zadziałała druga wersja algorytmu, wystarczy zaokrąglać dzielenie do góry, na przykład w taki sposób:

int poczatek = 0;
int koniec = n - 1;
while (poczatek < koniec)
{
  srodek = (poczatek + koniec + 1) / 2;      // to jest dzielenie przez 2 z zaokrągleniem w górę
  if (tablica[srodek] <= x)
    poczatek = srodek;
  else
    koniec = srodek - 1;
}

Teraz środek może być równy końcowi, ale nigdy nie będzie równy początkowi. Algorytm nie może się zatem zapętlić.

Zadania

Na końcu każdej lekcji kursu mamy dla Ciebie zadania do samodzielnego rozwiązania. Rozwiązaniem każdego z zadań jest program (a dokładniej: kod źródłowy), który powinieneś zgłosić w serwisie SZKOPUŁ. Programy są oceniane w pełni automatycznie. Aby program został zaakceptowany w systemie, wynik działania programu powinien być idealnie zgodny z wymaganiami z treści zadania (tolerowane są jedynie dodatkowe spacje na końcach wierszy oraz dodatkowe puste wiersze na końcu programu). Jeśli Twój program nie zadziała za pierwszym razem – nie przejmuj się, możesz przesłać jego poprawioną wersję! Jeśli chcesz uniknąć ciągłego wysyłania, najpierw sprawdź poprawność kompilacji i działania programu na swoim komputerze.

Do pierwszej lekcji dołączamy dwa nietrudne zadania, możliwe do rozwiązania za pomocą wyszukiwania binarnego.

Zagadka Nicolo Tartaglii

Akcelerator