Przejdź do treści

Proste algorytmy geometryczne na płaszczyźnie

Proste algorytmy geometryczne na płaszczyźnie, wzajemne położenie punktu, i odcinka (prostej), punktu i figury płaskiej, przecinanie się odcinków (prostych), pola powierzchni figur płaskich, otoczka wypukła.

Materiały

Dla nauczyciela

Materiał dla nauczyciela