Przejdź do treści

Funkcje (Część 2)

Materiały

Dla nauczyciela

Materiał dla nauczyciela

Dla ucznia

Funkcje (MAIN2)

Rekurencja (MAIN2)

Zadania

Zadanie 1. Struś pędziwiatr

Struś Pędziwiatr porusza się z niesamowitą prędkością. Jest w stanie całe miasto przemierzyć w mniej niż jedną sekundę. Na przeszkodzie stoją mu jednak sygnalizatory świetlne. Nie są ze sobą zsynchronizowane, przez co Struś wciąż rusza i wciąż się zatrzymuje. Każde skrzyżowanie w mieście działa w ten sam sposób: przez \(x_i\) sekund na \(i\)- tym skrzyżowaniu zapalone jest czerwone, a następnie przez jedną sekundę zielone światło. Struś zauważył, że zdarzają się takie momenty, kiedy wszystkie światła w mieście świecą na zielono. Ile sekund w najgorszym przypadku musi czekać na taki moment Struś?

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita \(n\) (\(1 < n < 10\)) – liczba skrzyżowań w mieście. W kolejnych \(n\) liniach znajduje się po jednej liczbie całkowitej \(x_i\) – czas trwania zmiany czerwonych świateł na \(i\)-tym skrzyżowaniu (\(1 < x_i < 50\)). Możesz założyć, że każde ze skrzyżowań działa z inną częstotliwością zmian świateł.

Wyjście

Jedna liczba całkowita – najmniejszy czas, jaki upłynie pomiędzy dwoma momentami, kiedy zielone światła zapalą się jednocześnie na wszystkich skrzyżowaniach.

Przykład

Wejście Wyjście
2
3
5
11
Wskazówka

Zastosuj algorytm Euklidesa.

Sprawdź kod na Szkopule

Zadanie 2. Liczby parzystocyfrowe

Dodatnią liczbę całkowitą nazywamy parzystocyfrową, jeśli wszystkie jej cyfry są parzyste. Na przykład: liczby \(6, 42, 2020\) są parzystocyfrowe, zaś \(7, 34, 2019\) lub \(13579\) nie są. Gdyby wszystkie liczby parzystocyfrowe ustawić w kolejności rosnącej, która liczba byłaby \(N\)-ta w tym porządku? Napisz program, który: wczyta liczbę naturalną \(N\), wyznaczy \(N\)-tą liczbę parzystocyfrową i wypisze wynik na standardowe wyjście

Wejście

W pierwszym (jedynym) wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna \(N\). Liczba będzie równa co najmniej \(1\) i co najwyżej \(10^{18}\).

Wyjście

W pierwszym (jedynym) wierszu wyjścia powinna się znaleźć jedna liczba naturalna – \(N\)-ta liczba parzystocyfrowa.

Przykład

Wejście Wyjście
12 44
7921 446282
Wskazówka

Jak może w tym zadaniu przydać się system piątkowy?

Sprawdź kod na Szkopule

Zadanie 3. Drzewo Sterna-Brocota

Drzewo Sterna-Brocota to drzewo binarne opisane na Lekcji 4.

Napisz program, który czyta liczbę naturalną \(n\) i wypisuje sekwencję ułamków odpowiadającą temu numerowi iteracji.

Wejście

Jedyny wiersz danych zawiera liczbę całkowitą \(n\) (\(0 \leq n \leq 20\)) – numer iteracji.

Wyjście

Program powinien wypisać wiersz tekstu zawierający sekwencję ułamków (zapisanych z użyciem znaku „/”) oddzielonych pojedynczymi odstępami.

Przykład

Wejście Wyjście
4 0/1 1/4 1/3 2/5 1/2 3/5 2/3 3/4 1/1 4/3 3/2 5/3 2/1 5/2 3/1 4/1 1/0
Wskazówka

Na początku oblicz liczbę elementów w iteracji.

Sprawdź kod na Szkopule