Przejdź do treści

Elementy teorii gier – gry kombinatoryczne, gry bezstronne, twierdzenie Spranque’a-Grundy’ego, gry minmax.

Materiały

Dla nauczyciela

Materiał dla nauczyciela