Przejdź do treści

Funkcje (Część 1)

Materiały

Dla nauczyciela

Materiał dla nauczyciela

Dla ucznia

Funkcje (MAIN2)

Zadania

Zadanie 1. Suma ułamków

Napisz program, który czyta dwa ułamki zwykłe, a następnie wypisuje ułamek będący ich sumą.

Wejście

Dwa ułamki zapisane w postaci czterech liczb oddzielonych pojedynczym odstępem (odpowiednio licznik i mianownik pierwszej oraz licznik i mianownik drugiej liczby). Liczniki i mianowniki są liczbami naturalnymi nieprzekraczającymi miliarda.

Wyjście

Wypisywany ułamek (suma) w postaci licznika i mianownika przedzielonego znakiem /. Ułamek powinien być zapisany za pomocą liczb względnie pierwszych.

Przykład

Wejście Wyjście
2 3 5 7 29/21
1 4 7 4 2/1
Wskazówka

Pamiętaj o skróceniu ułamków, najlepiej zastosować do tego algorytm Euklidesa.

Sprawdź kod na Szkopule

Zadanie 2. Liczby super-B-pierwsze

Liczba „super-B-pierwsza” to taka liczba naturalna, która spełnia następujące warunki:

  • jest liczbą pierwszą,
  • suma cyfr tej liczby jest liczbą pierwszą,
  • suma cyfr w jej zapisie binarnym jest liczbą pierwszą.

Oblicz, ile jest liczb „super-B-pierwszych” w przedziale \([a, b]\).

Wejście

Pierwszy wiersz danych zawiera dwie liczby całkowite \(a\) i \(b\) (\(2 \leq a < b \leq 10^6\)).

Wyjście

Program powinien wypisać ilość liczb „super-B-pierwszych” w zadanym przedziale.

Przykład

Wejście Wyjście
2 100 8
Wskazówka

Wykorzystaj test pierwszości o złożoności pierwiastka.

Sprawdź kod na Szkopule

Zadanie 3. Trzy liczby rosnąco

Napisz program, który czyta trzy liczby całkowite, a następnie wypisuje je w kolejności niemalejącej.

Wejście

Dane wejściowe zawierają trzy liczby oddzielone pojedynczym odstępem. Dane są dodatnimi liczbami całkowitymi nieprzekraczającymi miliona.

Przykład

Wejście Wyjście
7 5 3 3 5 7
Wskazówka

Wykorzystaj test pierwszości o złożoności pierwiastka.

Sprawdź kod na Szkopule