Przejdź do treści

Wyszukiwanie binarne po wyniku

Materiały

Dla nauczyciela

Materiał dla nauczyciela

Dla ucznia

Wyszukiwanie binarne po wyniku (MAIN2)

Zadania

Zadanie 1. Zawody wędkarskie

Jasio organizuje zawody wędkarskie. Dokonał właśnie przeglądu wszystkich \(n\) stanowisk, jakimi dysponuje. Stanowiska umiejscowione są w linii prostej nad jeziorem w odległościach \(x_1, x_2, \dots, x_n\) od początku jeziora. W czasie konkursu zawodnicy nie mogą sobie nawzajem przeszkadzać. Dlatego Jaś chciałby teraz tak rozmieścić w wędkarzy, aby najmniejsza odległość pomiędzy dwoma najbliższymi z nich była jak największa. Pomóż znaleźć Jasiowi taki rozkład wędkarzy.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajdują się dwie liczby całkowite: \(n\) oraz \(w\) (\(2 \leq w \leq n \leq 10^6\)). W kolejnej linii znajduje się \(n\) liczb całkowitych \(x_i\) (\(0 \leq x_i \leq 10^9\), \(x_i − 1 < x_i\)). Każda z wartości oznacza odpowiednio odległość \(i\)-tego stanowiska od początku jeziora.

Wyjście

Jedna liczba całkowita wyznaczająca najlepszą możliwą odległość pomiędzy dwoma najbliższymi stanowiskami.

Przykład

Wejście Wyjście
6 3
2 5 10 13 18 19
8
Wskazówka

Zapisz odległości pomiędzy kolejnymi stanowiskami zamiast odległości od początku jeziora.

Sprawdź kod na Szkopule

Zadanie 2. Marchewki

Bitomir zasadził na swoim polu marchewki. Każda marchewka jest oddalona od innej marchewki o jeden bitometr (jednostka długości w Bajtocji) w poziomie i w pionie. Bitomir chce zakupić specjalny zbierak do marchewek. Zbierak zamontowany jest na długim ramieniu i potrafi zebrać wszystkie marchewki w promieniu swojego działania. Bitomir zastanawia się teraz, jakiej długości ramię (w bitometrach) musi posiadać zbierak, by jednorazowo zebrał co najmniej m marchewek. Cena zbieraka zależy od długości ramienia. Bitomir chce zakupić jak najtańsze urządzenie. Pomóż mu wyznaczyć najlepszy zbierak!

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \(m\) (\(2 \leq m \leq 5 \cdot 10^{12}\)), oznaczająca liczbę marchewek, którą chcemy jednorazowo zebrać.

Wyjście

Na wyjściu powinna znaleźć się jedna liczba całkowita oznaczająca minimalną długość ramienia zbieraka.

Przykład

Wejście Wyjście
13 2
Wskazówka

W każdym kwadracie o boku \(2r\) obliczamy liczbę marchewek wewnątrz koła o promieniu \(r\).

Sprawdź kod na Szkopule