Przejdź do treści

Instrukcje warunkowe

Materiały

Dla nauczyciela

Materiał dla nauczyciela

Dla ucznia

Instrukcja warunkowa (MAIN2)

Zadania

Zadanie 1. Szachy – Liczby pól

Wiele gier korzysta z planszy mającej kształt kwadratu i złożonej z równej ilości wierszy i kolumn. Pola są malowane naprzemiennie w kolorach jasnym i ciemnym. Plansza taka nazywana jest szachownicą. Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile pól na takiej szachownicy jest jasnych, a ile ciemnych?

Wejście

Na standardowym wejściu znajduje się jedna liczba całkowita \(n\) określająca rozmiar szachownicy (\(1 \leq n \leq 1000\)).

Wyjście

Na wyjściu w pierwszym wierszu wypisz liczbę pól jasnych, w drugim – ciemnych. Zakładamy, że pole o współrzędnych \([1, 1]\) jest polem ciemnym

Przykład

Wejście Wyjście
8 32
32
Wskazówka

Zastanów się, jak parzystość liczby n wpływa na wynik.

Sprawdź kod na Szkopule

Zadanie 2. Łamanie czekolady

Pan Integer kupił swoją ulubioną czekoladę z nadzieniem toffi. Czekolada ma kształt prostokąta o rozmiarze \(n \times m\) kawałków. Pan Integer chciałby teraz odłamać jednym ruchem dokładnie \(k\) kawałków. Czy jest to możliwe?

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite \(n\) oraz \(m\) – rozmiar czekolady (\(1 \leq n, m \leq 10^6\)). W kolejnej linii znajduje się całkowita liczba \(k\) kawałków czekolady, które chce odłamać pan Integer (\(1 \leq k \leq 10^6\)).

Wyjście

Na wyjściu wypisz odpowiedź na pytanie, czy pan Integer może jednym przełamaniem oderwać \(k\) kawałków czekolady (TAK lub NIE).

Przykład

Wejście Wyjście
3 5
6
TAK
4 8
6
NIE
Wskazówka

Zastanów się, jak podzielność wzajemna n i k wpływa na wynik.

Wskazówka

Sprawdź koniecznie, czy czekolada jest dostatecznie duża.

Sprawdź kod na Szkopule

Zadanie 3. Szachy – Wieża

Wieża po szachownicy przesuwa się pionowo lub poziomo. Znając początkowe położenie wieży określ, czy w jednym ruchu można przenieść ją na wybrane pole.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie oddzielone spacją liczby naturalne \(x_1\) oraz \(y_1\) (\(1 \leq x_1, y_1 \leq 8\)) – współrzędne pola, na którym stoi wieża. Drugi wiersz zawiera dwie liczby naturalne \(x_2\) oraz \(y_2\) (\(1 \leq x_2, y_2 \leq 8\)) – współrzędne pola, na które chcemy przesunąć wieżę.

Wyjście

Wypisz informację, czy z pola \([x_1, y_1]\) można przesunąć wieżę na pole \([x_2, y_2]\) w jednym ruchu: TAK lub NIE.

Przykład

Wejście Wyjście
4 5
5 4
NIE
Wskazówka

Zastanów się, dla przykładowego ustawienia wieży, na jakie inne pola można tę wieżę przesunąć. Jakie są wspólne cechy takich pól?

Sprawdź kod na Szkopule